Shen Woo Metadata

From Dream Cancel Wiki
Jump to navigation Jump to search
Move Damage Stun Startup On Guard Remarks
s.A 25 3 4 +3
d.A 25 3 5 +2
far A 25 3 4 +3
j.A 45 3 6 -
h.A 40 3 6 -
s.B 30 3 7 -1
d.B 30 3 5 +2
far B 30 3 7 -1
j.B 45 3 5 -
h.B 40 3 5 -
s.C 70 7 5 -1
d.C 70 7 4 -13
far C 80 7 9 -7 Has autoguard
j.C 72 7 6 -
h.C 70 7 6 -
s.D 80 7 6 -12
d.D 80 7 8 -8
far D 80 7 11 -9
j.D 70 7 8 -
h.D 68 7 8 -
s.CD 75 10 14 -1
j.CD 90 8 12 -
h.CD 80 8 12 -
f+B 65 6 16 -2
Normal Throw 100 0 1 - Hard knockdown
GCCD 4 0 13 -15
A Geki-ken 65 8 15 -3
C Geki-Ken 60 10 21 -6
C Geki-ken Charge 1 80 10 - -1 Cancel animation 6, immediate cancel, entire animation 13
C Geki-ken Charge 2 85 14 - -3
C Geki-ken Charge 3 200 20 78(58) -8 Freeze frames 20
Fukkogeki 60 6 18 -16
Kanyuu Ryugeki 50 4 - -17
B Tenrenken 50 8 14 -7
D Tenrenken 70 6 17 -2
Tamaken 120 0 5 - Whiff 38
Tamaken Deflect 0 0 - - Complete animation 36
EX Geki-ken 100 0 16 -8
EX Fukkogeki 70 0 18 -20
EX Tenrenken(1) 50 0 15 -
EX Tenrenken(2) 55 0 - -7
EX Tamaken 120 0 3 - Whiff 37
Zetsu Gekiken 220 0 40(11) -20 Freeze 29
EX Zetsu Gekiken 320 0 40(22) -20 Freeze 29
Bakushin 240 0 62(3) -28 Freeze 59
Tenshou Bakushingeki (1) 200 0 45(15) - Freeze 30
Tenshou Bakushingeki (2) 250 0 - -30

http://keykakko.wordpress.com/

Back to Frame Data Character Page